O Европском ђачком парламенту

 • Ђаци у парламенту
 • Парламент
 • Министар просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић
 • Министар уручује награду најбољим ученицима
 • Александра Дрецун
 • Јелена Ивановић-Војводић
 • Учесници ђачког парламента у скупштини
 • Донка Бановић
 • Божидар Ђелић
 • Радионица
 • Неки од учесника и организазора Европског ђачког парламента
 • Учесници Европског ђачког парламента испред Скупштине

Покренут од стране Wissenschaft im Dialog из Берлина, пројекат „Европски ђачки парламент“ има за циљ јачање дијалога између ученика узраста 16 до 19 година и научних истраживача у Европи.

Ђачки парламент одржан је од петка 8. новембра до недеље 10. новембра 2013. године, у Народној скупштини Републике Србије.

У периоду од три дана, ученици су се упознали са парламентарним процесима одлучивања кроз симулацију рада скупштине. Бавећи се различитим аспектима теме „Будућност нашег града“, средњошколци су припремили финалну парламентарну дебату кроз рад у групама и стручне расправе. Током три дана ученици су активно радили на проналажењу решења за сваку подтему у пет радних група, уз бесплатно учешће.

Око 2000 ученика из целе Европе ће учествовати у 20 националних парламената. Сто одабраних ће имати прилику да учествује на завршном Европском ђачком парламенту, који ће се одржати током Конференције Европског научног форума (Euroscience Open Forum Conference) у Копенхагену 2014, а изабрани представници Србије, победници дебате у Народној скупштини, су: Софија Јовановић, Јелена Глишић, Богдан Радичевић, Лазар Булић и Вања Гођевац.

Пројекат је финансиран од стране Фондације „Роберт Бош“ (Robert Bosch Foundation), а организатор у Србији је Центар за промоцију наукВише информација о самом пројекту: www.student-parliaments.eu, а остатак фотографија овде.

Демографиjа града – Коjе су промене пред нама?

Демографска кретања утичу на урбане средине. Које промене нам предстоjе? Да ли ће становници градова бити старији или млађи – или ће све остати као што jесте? Да ли нам је потребна радна снага из иностранства, или неће бити довољно радних места чак ни за овдашње становнике? Како се наше друштво носи са оваквим изазовима развоjа града? Како можемо да уредимо наш заједнички живот у будућности?

Модератор: Проф др Ксенија Петовар

Ксенија Петовар је редовна професорка у пензији Архитектонског и Географског факултета Универзитета у Београду. Aнгажована на специјалистичким и докторским студијама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на пројектима организација цивилног друштва (Фондација Центар за демократију, Европски покрет у Србији) у научним установама (Институт за архитектуру и урбанизам Србије), јавним предузећима и стручним организацијама (ЈП Коридори Србије, COWI Serbia) и др.

Град. Клима. Промене.

Kлиматске промене умногоме утичу на наше градове, пре свега због густине насељености становништва. Градови се морају више фокусирати на заштиту од поплава, топлотних таласа и олуја. Како би се катастрофе од климатских промена предухитриле, неопходна je сарадња различитих партнера. Које су мере које би требало предузети као одговор на климатске промене? Коју улогу имају јавне површине? И ко би требало да буде укључен у такво урбано планирање?

Модератор: Др Ана Никезић

Ана Никезић доценткиња на Департману за архитектуру Архитектонског факултета у Београду. Област њеног истраживања је архитектонско и урбанистичко пројектовање. Др Ана Никезић је, након завршених студија на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету, магистрирала (2001) и докторирала (2006) са темом Трансформација концепта урбане куће у условима регенерације градског центра на Универзитету у Београду - Архитектонском факултету.

Придружи се и учествуј у грађанском дијалогу

Грађански дијалог, грађанско окупљање, глас грађана – учешће грађана је „у тренду“. Могу ли се изазови који нам предстоје у наредним годинама у погледу животне средине, енергетике и демографије савладати само кроз активно учешће грађана? На који начин се грађани могу укључити у ефикасније урбанистичко планирање и пројектовање? Могу ли се екстремне промене, попут гентрификације, с једне стране, и сиромашења са друге, контролисати путем грађанског ангажовања? Шта може произаћи из учешћа грађана и где леже границе њиховог ангажовања?

Модератор: Проф др Владимир Павићевић

Владимир Павићевић је доцент на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. У периоду од 2004. до 2013. године усавршавао се у Аустрији и Сједињеним Америчким Државама. До сада је објавио више радова из политичке теорије, политичке филозофије и европских студија.

Енергетски ефикасне куће и станови

Највећи потенцијал за уштеду енергије лежи у већ постојећим објектима, коjима jе потребно три пута више енергије, него новим зградама. Истраживањима се настоји да се дође до обjеката коjи имаjу нулту емисију штетних гасова – али, да ли се ово може реализовати свуда? Каква су унапређења и реконструкциjе могући на постојећим обjектима? И ко би све то требало да финансира?

Модератор: Проф др Милица Јовановић Поповић

Милица Јовановић Поповић је редовна професорка Архитектонског факултета у Београду, где је студирала, магистрирала и одбранила докторску дисертацију на тему примене пасивних соларних система у архитектури. Милица Јовановић Поповић је основала Департман за биоклиматску архитектуру на свом факултету и програм последипломских студија: Архитектура, технологија и енергија, као и специјалистичких студија Енергетска ефикасност и дизајн зелене изградње.

Паметни градови – Живот у урбаном умреженом друштву

Половина светске популације живи у градовима. Будућност припада управо урбаним срединама. Који су изазови интелигентног праћења и управљања саобраћајем? Да ли ћемо моћи да осмислимо системе који ће контролисати међуповезаност у нашим градовима, сличне онима у компјутерској игри Sim City? Како интелигентна електрификациjа може да задовољи захтеве све већег броја становника? Могу ли cloud computing, смарт телефони и друштвене мреже реформисати радно окружење? Коју улогу играjу мреже за пренос и заштиту података?

Модератор: Др Дејан Драјић

Дејан Драјић је докторирао на Универзитету у Београду, на тему еквализација на нивоу чипа у напредним пријемницима треће генерације мобилне телефоније. Његове главне области истраживања су мобилне мреже следећих генерација (LTE и после LTE-а), М2М (Маchine–tо-Маchine), IMS (IP Мултимедија подсистем), IoT (Internet of Things). Од 2010. године активно ради на ФП7 пројектима из ових области. Доцент је са 25% радног времена на Елетротехничком факултету у Беогарду, где на мастер студијама држи предмет везан за М2М комуникационе системе и IoT.

План рада Ђачког парламента

ПРВИ ДАН

Петак, 8 / 11

Дом Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13

11:00 – 11:15

Поздравна реч организатора и домаћина: Александра Дрецун, директорка Центра за промоцију науке

11:15 – 11:30

Обраћање стручњака: проф. Јелена Ивановић-Војводић, маст.инг.арх. Универзитет Мегатренд, Факултет за уметност и дизајн, Координаторка пројекта EPTISA, оснивач БИНА, оснивач БИРОВИА доо Београд, један од оснивача Докомомо Србија

11:30 – 12:00

Разговор са члановима Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине Републике Србије

12:00 – 13:00

Ручак

13:00 – 15:00

Рад у групама: тимски рад, дефинисање терминологије и упознавање са процедурама

15:00 – 15:15

Пауза за кафу

15:15 – 16:15

Обилазак Дома Народне скупштине Републике Србије

18:00 – 20:00

Вечера и дружење

ДРУГИ ДАН

Субота, 9 / 11

Зграда Народне скупштине, Краља Милана 14

09:00 – 10:45

Рад у групама: Припреме за рад са стручњацима (представницима научне заједнице)

10:45 – 11:00

Пауза за кафу

11:00 – 13:00

Излагања стручњака у оквиру радних група

13:00 – 14:00

Ручак

14:00 – 16:30

Рад у групама: Дискусија на задату тему, припрема излагања

16:30 – 16:45

Пауза за кафу

16:45 – 18:45

Рад у групама: Припремање коначног документа за дебату

ТРЕЋИ ДАН

Недеља, 10 / 11

Дом Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13

09:00 – 09:30

Рад у групама: Припреме за завршну парламентарну дебату

09:30 – 09:40

Поздравна реч организатора, Александра Дрецун, директорка Центра за промоцију науке

09:40 – 11:10

Парламентарна дебата: Ставови група 1 и 2

11:10 – 11:30

Пауза за кафу

11:30 – 13:00

Парламентарна дебата: Ставови група 3 и 4

13:00 – 14:00

Ручак

14:00 – 14:45

Парламентарна дебата: Ставови групе 5

14:45 – 15:15

Сусрет са представником Владе Републике Србије: Томиславом Јовановићем, министром за просвету, науку и технолошки развој

15:15

Затварање дебате и одлазак ученика

European Student Parliaments

A project by

A project by: wissenschaft

Organized by:

Organized by: CPN

Funded by:

Funded by: Rober Bosch Stiftung

Oblaci